Chuyển tới nội dung
Home » ด่วน💥เห็นผลทันตา วันพระไหว้เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ไหว้หน้าบ้าน | วันพระเดือนพย 62

ด่วน💥เห็นผลทันตา วันพระไหว้เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ไหว้หน้าบ้าน | วันพระเดือนพย 62

ด่วน💥เห็นผลทันตา วันพระไหว้เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ไหว้หน้าบ้าน


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ด่วน เห็นผลทันตา ไหว้หน้าบ้าน วันพระ ไหว้เจ้าที่ ไหว้ผีบ้านผีเรือน
เห็นผลทันตา วันพระไหว้เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าบ้านเจ้าเรือน หน้าบ้าน
ด่วน💥เห็นผลทันตา วันพระไหว้เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าบ้านเจ้าเรือน หน้าบ้าน
วันพระไหว้หน้าบ้าน ให้เจ้าที่ เจ้าทาง สรรพสัตว์ และ ขอพร
ธูป 16 ดอก และ ข้าว 1 กล่อง น้ำ อาหาร (หรือหลายอย่างก็ได้)
ตั้ง นะโม 3 จบ
ตั้งจิตให้มั่นแล้ว อธิฐานว่า \”ขอให้อาหารนี้ ที่ข้าพเจ้าตั้งอยู่นี้ จงถึงแก่เจ้าที่เจ้าทางและวิญญาณทุกดวงที่อยู่ที่นี้ทั้งหมด
เจ้าที่เจ้าทางเจ้าขา (ครับ) เจ้าของที่ที่อยู่ที่นี่ ข้าพเจ้าอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ……… บ้านหลังนี้ (ข้าพเจ้ามาจากต่างถิ่นมาซื้อบ้านมาทำมาหากินสร้างครอบครัวที่นี่) กรณีเราไปซื้อบ้านที่อื่นค่ะ
ขอให้เจ้าที่เจ้าทางและวิญญาณทุกดวงที่อยู่ที่นี่ โปรดช่วยเหลือปกปักรักษา ข้าพเจ้าและทุกคนในครอบครัวของข้าพเจ้า ให้ไม่ต้องเจ็บป่วยได้ไข้ และรวมถึงให้แคล่วคลาดปลอดภัยจากสิ่งที่มองไม่เห็น ปราศจากสิ่งไม่ดีหรือมนต์ดำทั้งหลาย ให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ขอให้ทำอะไรก็ให้ร่ำรวย เจริญทั้งหน้าที่การงาน การเงิน ความรัก ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง เดินทางไปไหนขอให้แคล่วคลาดปลอดภัย ขอให้ปราศจากศัตรู ปราศจากมาร ขอให้มีคนรักใคร่และเอ็นดู เมตตา รวยๆเฮงๆ ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ.
(กรวดน้ำ แผ่นเมตตา ให้เขาทุกวัน สวดมนต์ \”มหาจักรพรรดิ์\” หรือบทไหนก็ได้)
(ตามแบที่นวลกล่าวอยู่นะคะ ความเชื่อส่วนบุคคลค่ะ)
ก่อนกรวดน้ำให้ตบดิน 3 ครั้งบอกกล่าวแม่พระธรณี
ขอพระแม่ธรณีโปรดมาเป็นพยานในการทำกุศลผลบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ
คำกล่าวกรวดน้ำ..อุทิศส่วนกุศล (ตั้งจิตอธิฐานหลับตานึกถึงบุญ กล่าวว่า)
“ อิทัง เม ญาตีนัง โหตุฯ ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลาย ของข้าพเจ้าด้วยเถิด”
\”ขอให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำในวันนี้ทุกบุญทุกบารมี คิดดี พูดดี ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ที่ทำมาทุกภพ ทุกชาติ (พูดถึงสิ่งที่เราทำบุญมาคิดอะไรได้ก็พูดไปให้หมด) บุญทั้งหลายนี้ให้จงถึงแล้วแก่เจ้าของกายสังขารเจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ชะตา ของข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด)
“ขออุทิศส่วนบุญกุศลนี้ จงสำเร็จแก่ พ่อ แม่ ญาติ ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณ เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ขอจงได้รับส่วนบุญกุศลครั้งนี้โดยเร็วพลัน และโดยทั่วถึงกันเทอญ”
ขออุทิศส่วนบุญกุศลนี้จงถึงแก่กายสังขารและดวงจิตของผู้คนที่คิดการไม่ดีกับข้าพเจ้า คิดทำลายข้าพเจ้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในด้านของกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม และในด้านสิ่งที่มองไม่เห็นคุณไสยมนต์ดำ อัปเปหิวิชา ขอให้เขาจงได้รับบุญจากข้าพเจ้าไปและขอให้เขาผ่อนปรนการจองเวร จองกรรม หรือโกรธเคืองจากข้าพเจ้านับแต่บัดนี้ อากัปกิริยาที่ข้าพเจ้าเป็นอยู่ทั้งหมดทั้งปวงที่ไม่ใช่วิสัยของข้าพเจ้า ขอให้จงระงับยุตินับแต่บัดนี้ โดยมีพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า เป็นไตรสรณคมน์อันประเสริฐของข้าพเจ้า แล้วเถิด”
ไหว้กลางบ้าน ไหว้ผีบ้านผีเรือน
https://youtu.be/qY7wb9UDlCU
ไหว้วันโกนผูกมิตรกับวิญญาณ
https://youtu.be/1kQ_O5ZkE0

ด่วน💥เห็นผลทันตา วันพระไหว้เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าบ้านเจ้าเรือน ไหว้หน้าบ้าน

มนต์เทวดา(เมือเปิดท่านจะมาฟังธรรมด้วยและให้พรแก่เรา)เสียงดีไพเราะสงบเย็น


1) เสียงบทสวดมนต์บท อนัตตลักขณสูตร คือพระสูตรที่แสดงลักษณะ คือ เครื่องกำหนดหมายว่าเป็นอนัตตา เป็นพระสูตรที่มีความสำคัญที่สุดพระสูตรหนึ่ง
2)บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (ฟัง) เป็นปฐมเทศนา เทศนากัณฑ์แรก ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสธัมมจักกัปปวัตนสูตรนี้อยู่ ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลีปราศจากมลทิน ก็ได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระโกณฑัญญะ นับเป็นพระสงฆ์สาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนา
เมื่อจิตเราสงบเราจะทราบว่าท่านมาฟังธรรมที่เราเปิดถวายท่านด้วยตัวเราเองท่านจะปิติมาก และให้พรแก่เรา หาฟังได้แต่เมืองมนุษย์เท่านั้นและในยุคที่มีพระพุทธเจ้าเท่านั้น เทวดาท่านอยากมาฟังมาก
เพราะบารมีของพระพุทธเจ้านั้นยิ่งใหญ่มาก

มนต์เทวดา(เมือเปิดท่านจะมาฟังธรรมด้วยและให้พรแก่เรา)เสียงดีไพเราะสงบเย็น

สวดมนต์ วันพระ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต


บทสวดมนต์ วันพระ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
1.บทสวดมนต์ นะโมสรรเสริญพระพุทธเจ้า
2.บทสวดมนต์ ไตรสรณคมน์
3.บทสวดมนต์ สมาทานศีล 5
4.บทสวดมนต์ ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
5.บทสวดมนต์ พาหุง ชัยยะมงคล
6.บทสวดมนต์ ชินบัญชร
7.บทแผ่เมตตา
พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่า ผู้ที่สวดมนต์เป็นประจำ
๑. หลับเป็นสุข
๒. ตื่นเป็นสุข
๓. ไม่ฝันร้าย
๔. เป็นที่รักของมนุษย์
๕. เป็นที่รักของอมนุษย์
๖. เทวดาย่อมคุ้มครองรักษา
๗. ไฟ ยาพิษ ศาสตราวุธไม่อาจทำร้ายได้
๘. จิตได้สมาธิเร็ว
๙. สีหน้าผ่องใส
๑๐. ไม่หลงตาย
๑๑. เมื่อยังไม่บรรลุธรรม ย่อมเข้าถึงพรหมโลกชั้นสูง

สวดมนต์ วันพระ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

วันพระ ห้ามทำเด็ดขาด!! เทวดาลงมาตรวจโลกมนุษย์ ใครทำดี จดชื่อลงแผ่นทองคำ


มัจฉาเสียงธรรม เผามันส์เผาเผือก
==================
วันพระ ห้ามทำเด็ดขาด!! เทวดาลงมาตรวจโลกมนุษย์
ใครทำดี จดชื่อลงแผ่นทองคำ
https://youtu.be/JlC3tZbi8F8
==================
เพจเผามันส์ เผาเผือก https://bit.ly/2xHNa40
ช่อง YouTube Channel https://bit.ly/3bKLUvK
==================
เผามันส์ เผาเผือก: เรื่องเด่น เรื่องดัง เรื่องลี้ลับ ตำนาน อาถรรพ์ เป็นข่าว
เสียงบรรยายโดย : มัจฉาเสียงธรรม
อย่าลืมกดไลด์ กดติดตาม กดแชร์ กดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆ
และข่าวสารใหม่ๆทางช่องเราค่ะ

วันพระ ห้ามทำเด็ดขาด!! เทวดาลงมาตรวจโลกมนุษย์ ใครทำดี จดชื่อลงแผ่นทองคำ

Ep.159 วันพระ เดือน พฤศจิกายน 63 | ปฏิทินวันพระ63


วันพระเดือนพฤศจิกายน63
ปฏิทินวันพระ63
วันสำคัญเดือนพฤศจิกายน2563
ปฏิทินวันสำคัญ63

Ep.159 วันพระ เดือน พฤศจิกายน 63 | ปฏิทินวันพระ63

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wki

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *